O pripremama

Biologija

Na maXturinim pripremama obrađuje se kompletno gradivo Biologije propisano ispitnim katalogom, a podijeljeno je u pet modula: Ekologija, Raznolikost živoga svijeta, Biologija stanice, Genetika i Evolucija.

Svaki modul sadržava svu potrebnu teoriju, mnoštvo videa koji na zanimljiv način obrađuju gradivo te brojne kvizove s ciljano odabranim zadatcima kakvi se učestalo pojavljuju na maturi.

Ispit iz Biologije koncipiran je u dvije ispitne knjižice: u prvoj su zadatci višestrukog izbora, u drugoj zadatci otvorenog tipa, a na pripremama ćemo te u optimalnoj satnici pripremiti za uspješno rješavanje obiju.