O paketu

Društveni paket

Društveni paket osmišljen je kako bi ponudio sveobuhvatnu pripremu za one maturante koji se žele usmjeriti prema društvenim znanostima i humanističkim disciplinama.

Uključuje pripremu iz četiriju predmeta – Hrvatskog jezika, Matematike B, Engleskog jezika A i Politike i gospodarstva.

Ako upišeš ovaj paket, PiG je gratis i na taj ćeš način s lakoćom upisati Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet hrvatskih studija, Hrvatsko katoličko sveučilište…