O pripremama

Fizika

Na maXturinim pripremama iz Fizike gradivo je raspoređeno u pet modula (Mehanika, Toplina i termodinamika, Elektricitet i magnetizam, Titranje, valovi, optika i Moderna fizika) što pokriva kompletno gradivo predmeta propisano ispitnim katalogom.

Svaki modul sadržava svu potrebnu teoriju, mnoštvo interaktivnih grafika te brojne kvizove s ciljano odabranim zadatcima kakvi se učestalo pojavljuju na maturi.

Ispit iz Fizike koncipiran je u dvije ispitne knjižice gdje su u prvoj konceptualni, a u drugoj numerički zadatci, a na pripremama ćemo te optimalnoj satnici pripremiti za uspješno rješavanje obiju.

Uz upis priprema iz Fizike dobiješ pristup IZZI digitalnom udžbeniku, memento i zbirku zadataka.