O pripremama

Hrvatski jezik - esej

Od 2023. godine esej se ponovno vratio na velika vrata kao dio državne mature nužan za pozitivnu ocjenu odnosno prolaz. U trećoj ispitnoj cjelini na ispitu iz Hrvatskoga jezika ispituje se pisanje interpretacijskoga ili raspravljačkoga školskog eseja. Novost je i popis od četiriju književnih djela koja se mogu ispitivati pisanjem školskoga eseja, dok je do 2023. godine taj popis bio triput dulji!

Na maXturinim pripremama u 12 školskih sati ciljano ćemo te osposobiti za pisanje svih četiriju eseja, koje ćemo ispraviti po jednakim kriterijima kao na maturi jer su i svi naši profesori dugogodišnji ispravljači eseja u NCVVO-u.

Proći ćemo s tobom i sve kratke sadržaje kao i pravopisna pravila i najčešće jezične pogreške koje su se prethodnim generacijama maturanata najčešće potkradale.

79 € 595,23 kn