O pripremama

Hrvatski jezik - sažetak

Možda i najveća novost u državnoj maturi od 2023. godine svakako je druga ispitna cjelina u ispitu iz Hrvatskoga jezika, a to je pisanje jednoga od funkcionalnih tekstova navedenih u predmetnome kurikulu, a to je 2023. podrazumijevalo pisanje sažetka.

Sažetak je objektivan tekst pa se u njemu ne iznose mišljenja, stavovi i komentari povezani s polaznim tekstom, a procjenjuje se važnost informacija te navode osnovne misli i važne pojedinosti kojima se te misli razrađuju i podupiru. Pristupnik svojim riječima reducira izvorni tekst na njegove bitne dijelove koristeći se ključnim riječima iz polaznoga teksta.

79 € 595,23 kn