O pripremama

Hrvatski jezik

Na maXturinim pripremama iz Hrvatskog gradivo je u IZZI udžbeniku raspoređeno u šest modula (Koncept državne mature, Književnost, Jezik, Sažetak, Školski esej i Domaće zadaće), što pokriva kompletno gradivo predmeta propisano ispitnim katalogom.

Na pripremama ćemo te naučiti kako napisati odličan sažetak i esej, kako čitati tekstove s razumijevanjem i kako se ne izgubiti u moru gramatičkih i pravopisnih pravila.

Ciljano smo usmjereni na one dijelove gradiva koji se ispituju na maturi da te što bolje pripremimo. Ispit iz Hrvatskog jezika koncipiran je u dvije ispitne knjižice: u prvoj se ispituju čitanje s razumijevanjem, književnoteorijsko znanje, znanje jezika te se piše sažetak, u drugoj se piše esej, a na pripremama ćemo te optimalnoj satnici pripremiti za uspješno rješavanje obiju.

Uz upis priprema iz Hrvatskog jezika dobiješ vježbenicu Pisanje školskog eseja na državnoj maturi (zadatci s primjerima opisivača) i zbirku zadataka.