O pripremama

Matematika B - priručnik za samoučenje

Ovaj digitalni priručnik sadrži više od 200 videa i 1000 riješenih zadataka, a namijenjen je za samostalan rad i ponavljanje gradiva svim maturantima. Velika je prednost da sam biraš tempo rada, dijelove gradiva koji želiš ponoviti, kao i količinu i vrijeme kada želiš učiti.

Koncipiran je tako da svako od 36 poglavlja sadrži 5 do 7 kraćih videa: u prvom se videu ukratko objašnjava teorija, slijedi set zadataka za vježbu u slideru (grafičkoj formi u kojoj zadatci slijede jedan za drugim) pa rješavanje istih u sljedećem videu, i tako do kraja jedne lekcije, a na kraju je uvijek video u kojem profesor rješava zadatke s proteklih rokova državne mature iz te konkretne teme koja je obrađena.

149 € 1.122,64 kn