O pripremama

Matematika B-razina

Ispit državne mature iz Matematike na osnovnoj razini sastoji se od dviju ispitnih cjelina i sadrži ukupno 30 zadataka.

Ispit na B-razini (kao i ispit na A-razini) obuhvaća sadržaje četiri godine gimnazijskog programa. Područja ispitivanja ispitivanja (Brojevi, Algebra i funkcije, Oblik i prostor, Mjerenje i Podatci, statistika i vjerojatnost) u maXturinu su IZZI udžbeniku podijeljeni na 14 modula. Ispitna cjelina Algebra i funkcije na ispitu donosi čak 40 % bodova tako da je taj dio i najzastupljeniji u modulima.

Svaki modul sadržava svu potrebnu teoriju i mnoštvo zadataka, a samo te jedan klik dijeli od njihova rješenja.