O paketu

Obvezni paket B-razina

Uključuje pripremu iz triju obveznih predmeta na državnoj maturi - Hrvatski jezik, Matematika B-razina i Engleski jezik A ili B-razina.