O paketu

Paket Medicina ZG

Uključuje pripremu iz triju izbornih predmeta koji su dio državne mature – Fizika, Kemija i Biologija. Svaki od ovih predmeta ima svoju posebnost i važnost te je prijeko potrebno da kandidati imaju sveobuhvatno razumijevanje gradiva kako bi postigli što bolje rezultate na maturi.

Paket uključuje i razlikovni program koji je namijenjen specifično za one koji planiraju polagati prijamni ispit za Medicinski fakultet u Zagrebu. Ovaj se program sastoji od dodatnih 36 školskih sati nastave. Tijekom ovih sati učenici imaju priliku produbiti svoje znanje i razumijevanje specifičnog gradiva koje se zahtijeva za prijamni ispit Medicinskog fakulteta. Ova dodatna nastava omogućava kandidatima da se bolje upoznaju s pitanjima i temama koje bi mogli susresti na prijamnom ispitu te im pomaže u jačanju njihove pripreme i samopouzdanja.