O paketu

Paket Medicina

Uključuje pripremu iz triju izbornih predmeta – Fizike, Kemije, Biologije i nužan je ako planiraš upisati Medicinu ili Dentalnu medicinu bilo gdje u Hrvatskoj.

S obzirom na konkurenciju i rigoroznost tih studijskih programa, potrebno je posvetiti se temeljitoj pripremi kako bi se osigurao uspješan upis i buduća karijera – a sve to možeš s maXturom i upisom ovog paketa.