Radni priručnik i vježbenica za pripremu ispita pisanja iz Hrvatskoga jezika na državnoj maturi

PISANJE od slova do slova + PISANJE školskoga eseja

Komplet čine radni radni priručnik Pisanje (od slova do slova) i nova vježbenica Pisanje školskoga eseja koja je namijenjena uvježbavanju pisanja školskoga eseja na državnoj maturi školske godine 2023./2024.

Ova vježbenica obuhvaća svih osam novih zadataka za pisanje školskoga eseja s primjerima opisivača koji su usklađeni s promjenama u novome ispitnom katalogu.

U cijenu uključena je i poštarina u iznosu 4,00 €.
Izdavač: Profil Klett d.o.o.
Autori: Dragica Dujmović Markusi, Vedrana Močnik, Tanja Španjić, Romana Žukina

18.99 € 135,62 kn