O pripremama

Politika i gospodarstvo

Mnogi maturanti biraju Politiku i gopodarstvo kao predmet koji će pisati na maturi jer je riječ o jednogodišnjem gimnazijskom predmetu, no to je predmet koji svaki treći maturant ne položi.

Ispit na državnoj maturi provjerava političku i ekonomsku pismenost kao i znanja o civilnom društvu. Za uspješno rješavanje PiG-a na maturi moraš imati znanja iz povijesti, politike, gospodarstva, a moraš poznavati i Ustav Republike Hrvatske.

Sve su to sadržaji koje u 18 školskih sati i pet modula detaljno prolaziš s našim profesorima i prolazak na maturi je garantiran!