O paketu

Pripreme za prijamni - Medicina ZG

Pripreme za prijamni ispit namijenjene su onima koji planiraju polagati prijamni ispit na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Ovaj se program sastoji od dodatnih 36 školskih sati nastave iz triju predmeta – Fizike, Kemije i Biologije .

Tijekom ovih sati učenici imaju priliku produbiti svoje znanje i razumijevanje specifičnog gradiva koje se zahtijeva za prijamni ispit Medicinskog fakulteta. Ova dodatna nastava omogućava kandidatima da se bolje upoznaju s pitanjima i temama koje bi mogli susresti na prijamnom ispitu te im pomaže u jačanju njihove pripreme i samopouzdanja.