O paketu

Paket Spas u zadnji čas

Uključuje pripremu iz triju obveznih predmeta na državnoj maturi:
- pripremu za esej iz Hrvatskog jezika (12 školskih sati, obrada svih 8 esejskih djela i pisanje 4 esejska zadatka + digitalni udžbenik HRV)
- Kratki tečaj Matematike A ili B (14 ili 10 školskih sati + digitalni priručnik MAT)
- Kratki tečaj Engleskog jezika A (8 školskih sati + digitalni udžbenik ENG-A)

Pripreme se održavaju u Last minute periodu.